Découverte d’Ambanja, le trésor agricole du Nord de Madagascar

Le berceau de Sambirano

Ambanja, située au Nord de Madagascar dans la pittoresque région DIANA, est une ville qui suscite la curiosité des voyageurs. Pour rejoindre cette ville, un voyage depuis Nosy Be s’impose.

D’abord, une traversée en bateau jusqu’à Ankify, et ensuite, un trajet d’environ 18 km en voiture. Au cours de ce voyage, le grand fleuve Sambirano se dévoile, témoignant de la riche biodiversité de la région.

Le coeur agricole de Madagascar

Avec une population dépassant les 200 000 âmes, Ambanja est surtout reconnue comme une région agricole prospère. En effet, en parcourant le chemin depuis Ankify, on est accueilli par des plantations de café et de cacao s’étendant à perte de vue.

D’ailleurs, la ville se spécialise dans la culture du café, du cacao, de la vanille et du riz. Par ailleurs, le marché local regorge de divers fruits tropicaux, témoignant d’un niveau de vie stable.

La renommée mondiale des produits d’Ambanja

La richesse d’Ambanja se reflète dans ses plantations. Son cacao, en particulier, est prisé par les maîtres-chocolatiers du monde entier pour son goût amer distinctif.

De plus, les huiles essentielles de vanille locales sont exportées pour la fabrication de parfums et cosmétiques de renom.

Les déplacements typiques et les attraits touristiques

À Ambanja, outre les moyens de transport modernes, le bajaj et le cyclo-pousse dominent les rues. Pour les amateurs de nature, la Montagne d’Ambre et les randonnées dans les Tsingy offrent des expériences inoubliables.

En conclusion, Ambanja n’est pas seulement une ville; c’est une célébration de la richesse naturelle et culturelle de Madagascar.

Ambanja dia tànana hita Avaratra Madagasikara ao amin’ny faritry DIANA. Koa boka Nosy Be, mila mandeha sambo avy Ankify boka io mitohy amin’ny tomobily eo ho eo amin’ny 18km mba hiaviagna agny. Izy io handalovany farihy ben’ny Sambirano.

Ambanja ahitagna mponina maherin’ny 200 000 isa sady faritry famboliagna. Ny fototron’ny tsabo misy ao kafé, kakao, vanilina ary vary. Milagniny ny fari-piainagna ao ary ahitana ro karazagna voankazo tropikaly. Ankoatrany zegny, vo miala Ankify lalagna jiaby rakotro kafe dreky kakao mandra-piaviagna Ambanja.

Am-pidiragna ny tànanan’Ambanja, la lalagna araiky fo vita asfalta sady io koa no lalalgna maventy ao; ny ambiny mbola tany jiaby. Hitantsika magnididigny lalabe io trano maro maventy toy ny: fiangonagna, sekoly, prefektiora, zandarmeria, banky sns…. Hitantsika ao koa fiantsonan-dalana(tany fangalagna tomobily) aroe: araiky ho an’ny mpandeha Ambilobe, Diego-Suarez sns…. ary araiky ho an’ny mpandeha Majunga, Antananarivo sns….. Izany oe mandeha mijotso atsimo.

Ny tànanan’Ambanja tsy managna tora-pasika fa kosa afaka magnararaotro zegny agny Ankify fa tsy lavitry loatra ny tànana. Agnivon-tànana ao, afaka hankafizintsika koa atsika ro hotely izay mampahazo aigny sady mamatsy raha magnamia tsiko tsara na dia io aza ny fahatapahan-jiro matetiky. Tanisaigny ao ny hotely: Hibiscus, Nord’inn, Palma Nova, Marrakech sns….

Mandraka niany ty, ny tsabo vanilina, kafe ary kakao mbola mampisy hariagna io faritry io. Io kakao io no hahondragna sady sarobidy amindro mpagnano sokola maventy magnaran-tany. Tsironany mafaiky igny mihitsy mamapiavaka izy. Ny menaka vanilina hahondragna amin’ny orinasa mpamokatra ranomagnitry dreky vokatra kosmetika. Ankoatran’ny bajaj, misy koa ny kaigna oe syklo-posy izay fitaovam-pitateragna ao an-tànana. Misy ihany koa toeragna mahaliagna ny mpizaha tany karaha Montagne d’Ambre dreky fitsangatsanganana amin’ny Tsingy.

Farany, jiaby io hagnambaragna anaro fa Ambanja dia tànana manan-danja sady agnisan’ny mampanan-kariagna an’i Madagasikara.

@ROMANCE